Focení na tajemných místech po České republice

Krev vsáknutá do půdy, kde stále zří její štiplavá vůně jako připomínka zsinalých obličejů, které zde nalezly svůj zánik. Děs probodávájící kůži a zahryzávající se až do éterické existence zmučených duší. Zčernalé oči oslepené hrůzou a strachem. Pach smrti a rozkladu. Místa, z jejichž jádra vyvěrá cosi těžko pojmenovatelného, a skrz naskrz je objímá aura tajemna, bolesti a bobtnajícího děsu sahajícího až za hranice nám známých dimenzí. Místa prokletá, mystická, pošpiněná nejen rudou tekutinou vytékající z žil, ale i svou vlastní historií.

 Bez názvu-1

Láká vás vstoupit za oponu? Nás taky! Proto jsme se rozhodli, že tyto lokality budeme navštěvovat a dělat na nich stylové photoshooty. Kde více objevit vrstvy temnoty, která v nás, ale i ve vás dřímá, než na místech, která jsou protkaná nitkami destruktivních energií, jež dokáží rozechvět tělo každého z nás. Chceme společně s vámi temnotou pronikat, vstupovat do stínů a ukazovat běžnému světu, že někdy je třeba objevit sám sebe skrz nánosy temnoty, jenž proniká i vrstvami času. A to právě na strašidelných místech, o která v Česku není nouze. Modlete se za svou duši!

Vendy Thorne